AKÉ ÚDAJE SÚ POTREBNÉ PRE URHH

URHH zverejnil  na svojej webovej stránke  pre žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier informácie týkajúce sa elektronických podaní cez portál Slovensko.sk. Zároveň boli na stránke úradu zverejnené aj XSD schémy formulárov a príloh k týmto formulárom.

 

Slovensko.sk je webová stránka, kde si možete elektronické formuláre stiahnuť. Nakoľko však uvedené elektronické formuláre ešte nie sú na portáli Slovensko.sk dostupné, do zverejnenia uvedených formulárov a ich príloh na portáli Slovensko.sk podáva prevádzkovateľ tieto údaje vo formáte XML ako prílohu všeobecného podania.