ZÁKAZ HERNÍ A KASÍN V NITRE OSTAL V PLATNOSTI

 

Nitra 28. januára (TASR) – Mesto Nitra nevyhovelo protestu prokurátora, ktorý napadol všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu. Mestskí poslanci schválili VZN vlani v júni na základe petície, ktorú podpísalo 23.082 ľudí, čo je viac ako 30 percent občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Nitre a majú viac ako 18 rokov.

Prokurátor svoj protest opiera o konštatovanie, že mesto Nitra podpisy z petície fyzicky nespočítalo na všetkých 1311 hárkoch, ale iba na náhodných 51 hárkoch. „Zo zápisnice o prešetrení petície nesporne vyplýva, že mesto Nitra všetky podpisy pod petíciou vôbec nespočítalo, a teda sa riadne nepresvedčilo, či petíciou podpísalo zákonom predpísané množstvo jej podporovateľov,“ konštatuje sa v proteste prokurátora Vladimíra Bezáka.

O jeho proteste rokovalo zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí už minulý týždeň, 23. januára. To napokon rozhodlo o prerušení svojho rokovania, aby mohli poslanci spolu s pracovníkmi mestského úradu opätovne spočítavať podpisy pod petičnými hárkami. Poslanci tak zareagovali na argumenty prokurátora, ktorý spochybnil správnosť spočítania počtu hlasov pod petíciou.

Podľa radnice opätovná kontrola podpisov pod petíciou Zastavme hazard potvrdila stanovisko hlavnej kontrolórky, že podpisov pod touto petíciou je dosť. „Ich počet je dostatočný, a to s veľkou rezervou. Potrebných bolo 19.752 podpisov, pri kontrole bolo zistených 21.524 podpisov. Skontroloval sa každý podpis, každého človeka. Mesto pri tejto príležitosti vyvinulo softvér, ktorý zásadne skrátil čas overenia petície. Aplikáciu pomenovanú Kladivo na hazardnú mafiu sme bezplatne vyvinuli v spolupráci s miestnym softvérovým inžinierom. Prejavilo o ňu záujem už aj ďalšie veľké mesto na Slovensku. Mesto Nitra plánuje túto aplikáciu šíriť medzi samosprávami bezplatne,“ uviedol hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Poslanci sa na základe opätovného spočítania hlasov rozhodli, že protestu prokurátora nevyhovejú. Po dnešnom rokovaní zastupiteľstva tak VZN o zákaze hazardu v Nitre zostáva v platnosti. Prokuratúra teraz bude musieť zvážiť, či podá žalobu na správny súd na určenie neplatnosti VZN pre nedodržanie správneho postupu. „Pravdou je, že mesto ani po opätovnom spočítaní podpisov pod petíciou do dnešného dňa prokurátorovi nepredložilo žiadne výstupy z dodatočného prepočítania podpisov. Ďalší postup budeme zvažovať v závislosti od toho, čo nám mesto predloží, či preukáže to, ako dospeli k výsledku spočítania podpisov,“ povedal Bezák.

Podľa slov Dominiky Lukáčovej z Asociácie zábavy a hier sú majitelia herní aj naďalej presvedčení, že mesto pri schvaľovaní VZN o zákaze hazardu postupovalo nezákonne. „My sme presvedčení, že sa prokurátor obráti na súd, pretože dodatočná kontrola nič nemení na fakte, že VZN nebolo prijaté v súlade so zákonom. V prípade vyhratého súdneho sporu prokuratúry s mestom tak, ako sa to stalo v Bratislave, si prevádzkovatelia herní budú určite nárokovať ušlý zisk,“ zdôraznila Lukáčová.

ZDROJ:https://www.teraz.sk/regiony/zakaz-hazardu-v-nitre-zostava-v-platno/443296-clanok.html

SLOVENSKÉ ONLINE KASINA SÚ MOŽNOSŤ

Pre Nitru je tu možnosť si zahrať výherne automaty v licencovaných online kasinách na Slovensku. Z kasín vyberáme pre Vás: